vi erbjuder inlämning av kött för saltning, rökning och korvtillverkning

För att vi ska kunna ta emot köttet i samband med korvtillverkning krävs att djuret är slaktat och kontrollerat på en av Livsmedelsverkets godkända anläggningar. Detta följer av EU-regler om livsmedelshygien som måste följas av alla företag inom livsmedelsbranschen.

Däremot vid rökning av detaljer finns dock inget krav på att djuret ska vara slaktat och kontrollerat på en godkänd anläggning. Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-8532004

Priser från 2018-01-01

Saltning 32 kronor per kilo
Saltning och rökning 53 kronor per kilo
Korvtillverkning från 45 kronor per kilo

Priserna är inklusive moms

Kvantitet

Vid korvtillverkning behöver inlämnat kött uppgå till en minimikvantitet (angivet nedan). Vi tillverkar dessa produkter av ditt kött:
Falukorv 7 kilo
Wurst 7 kilo
Ölkorv 10 kilo 
Chorizo 14 kilo
Grillkorv 9 kilo
Varmkorv 9 kilo

Inlämning/utlämning

Inlämning sker i vår butik på Mossvägen 20 på våra ordinarie öppettider. Utlämning sker normalt sett efter 2 veckor från inlämning.