vi erbjuder inlämning av kött för saltning, rökning och korvtillverkning

För att vi ska kunna ta emot köttet i samband med korvtillverkning krävs att råvaran är kontrollerad enligt förordning 853/2004, vilket innebär att djuret är slaktat och kontrollerat på en av Livsmedelsverkets godkända anläggningar. 

Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-8532004

Priser från 2018-01-01

Saltning 32 kronor per kilo
Saltning och rökning 53 kronor per kilo
Korvtillverkning från 45 kronor per kilo

Priserna är inklusive moms

Inlämning/utlämning

Inlämning sker i vår butik på Mossvägen 20 på våra ordinarie öppettider. Utlämning sker normalt sett efter 2 veckor från inlämning.